Meet a Museologist

“Müzeci misin? O ne demek?” Sizin de en sık duyduğunuz soruların arasında mı? O zaman yormayın kendinizi, Washington Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans Programı tarafından hazırlanan “Müzeciyle Tanışın” video serisini izletin.

Julia Swan, Burke Müzesi’nde Halkla İlişkiler ve Programlar Bölümü’nde çalışıyor. 2008 yılında mezun olmuş UW Müzecilik Y. L. programından. Müzedeki işini anlatıyor ve aynı bölümde okuyan öğrencilere kariyerlerini nasıl yönlendirebileceklerine dair tavsiyelerde bulunuyor.

Yüksek lisans programının tanıtımı açısından başarılı bulduğum bu video projesini müzelerin de kullanabileceğini düşünüyorum aslında. Müze çalışanlarıyla da benzer bir proje yapılsa, oldukça ilgi çekici olacaktır. Müze izleyicisi müzenin kimler tarafından yönetildiğini bilse güzel olmaz mı? Örneğin, sosyal medya sorumlusu. Kim yazıyor, nasıl yazıyor? Küratörler ya da. Sergiler nasıl hazırlanıyor? Henüz böyle bir video çalışmasına rastlamadım, ama eminim bunu ilk akıl eden ben değilimdir.

“Are you a museologist? What does it mean?” Is it a familiar question to you too? Then don’t worry, just show them “Meet a Museologist” video series produced by University of Washington Museology Master of Arts Program. 

Julia Swan,  graduated from UW Museology M.A. program in 2008,  is working in Burke Museum in Public Relations and Outreach Department. She talks about her job in museum and gives some carrier advices to students. 

I find this video project quiet succesful as a tool of introduction of the M.A. program and I think museums can also benefit from this idea. It would be very interesting to listen museum professionals. Museum audience would like to meet them. Or not? For example, social media admins. Who is posting, how is he/she posting? Or curators. How are the exhibitions organized? I have not seen any video in this sense, but I’m sure, I’m not the first one who just find this idea brilliant.

Image: Pera Müzesi Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.