Tag Archives: kent çalışmaları

Müstesna şehrin istisnai kentsel dönüşümü

Müstesna şehrin istisnai kentsel dönüşümü

Dokuz makalenin yer aldığı kitapta İstanbul’daki kentsel dönüşüm hukuksal ve siyasal düzenlemeler, toplumsal değişim, ekonomik etkenler, kentle kurulan bireysel ilişkide ortaya çıkan yeni etmenler vb. kapsayacak şekilde kent hakkı kavramı üzerinden tartışılıyor.