Müstesna şehrin istisnai kentsel dönüşümü

Müstesna şehrin istisnai kentsel dönüşümü

Dokuz makalenin yer aldığı kitapta İstanbul’daki kentsel dönüşüm hukuksal ve siyasal düzenlemeler, toplumsal değişim, ekonomik etkenler, kentle kurulan bireysel ilişkide ortaya çıkan yeni etmenler vb. kapsayacak şekilde kent hakkı kavramı üzerinden tartışılıyor.

Bir kenti seslerinden tanımak

Bir kenti seslerinden tanımak

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi bugünlerde İstanbul’u odağına alan bir sergiyi ağırlıyor; “Günlük Sesler: Sesi Gündelik Hayat Üzerinden Keşfetmek”.