Category Archives: Papers

Müzeyi Kim Kurar? #GençSanatDergisi

Müzeyi Kim Kurar? #GençSanatDergisi

Bugün ülkemizde de birbiri ardına yenilenen ve de yeni açılan müzeler varken, mimarlık ve müzebilim arasındaki ilişkiyi Müze Sergi İşleri’nin iki kurucu ortağı, küratör Deniz Koç ve müzebilimci Yeşim Kartaler ile birlikte konuştuk.

BdA119 on CAMOCnews!

BdA119 on CAMOCnews!

BdA119 projesi sesini dünyanın farklı kentlerine duyuruyor. // BdA119 project is broadcasting their voice to various cities in the world