Category Archives: Links

Museum Selfies

Museum Selfies

“Müze özçekimlerine bakmak. Sanat, özçekimler için duvar kâğıdı haline mi geldi?” // “Looking at the museum selfie. Has art become wallpaper for selfies?”